Uppgradering av belysning Vilans Skola

Under Q1-Q3 kommer vi att uppgradera Vilans Skolas belysning till LED, klassrum, korridorer, gymnastiksal m.m. Bytet kommer att medföra en energieffektivisering med mer än 60%. Projekteringen av detta har vi utfört tillsammans med Ensto Sweden.