Miljöbelysning Nacka Stadshus

För en förbättrad arbetsmiljö har vi under föregående år och fortsatt under detta år installerat ny LED belysning i kontorslandskap, korridorer och lounger i Nacka Stadshus. Belysningen medför också att Stadshusets nya belysning är 60% mer energieffektiv.