UC utser Sentexa AB till Nordiskt Tillväxtföretag

Sentexa AB har av UC fått ett Nordiskt Tillväxtsigill. Ett sigill som endast ett fåtal av Sveriges företag kvalificerar sig till och som visar att vi utmärkt oss som ett tillväxtföretag för det angivna bokslutet.

Vad ett tillväxtföretag är finns det olika definitioner på, men gemensamt är att dessa företag växer snabbt, stadigt och kraftigt. För att ta del av certifikatet måste företaget uppnå kriterier som bland annat omfattas av; omsättning de senaste 2 åren, tillväxt, EBITDA-marginal, soliditet och antal anställda.

På Sentexa AB är vi stolta och glada över detta tillväxtcertifikat. Till er som är kunder vill vi skicka ett varmt tack för ert förtroende. Det är tack vare er som vi kan fortsätta vår målsättning att utveckla den mest mångsidiga och engagerande plattformen för ledningssystem.