Miljöbelysning Nacka Stadshus

För en förbättrad arbetsmiljö har vi under föregående år och fortsatt under detta år installerat ny LED belysning i kontorslandskap, korridorer och lounger i Nacka Stadshus. Belysningen medför också att Stadshusets nya belysning är 60% mer energieffektiv.

Uppgradering av belysning Vilans Skola

Under Q1-Q3 kommer vi att uppgradera Vilans Skolas belysning till LED, klassrum, korridorer, gymnastiksal m.m. Bytet kommer att medföra en energieffektivisering med mer än 60%. Projekteringen av detta har vi utfört tillsammans med Ensto Sweden.

Nytt samarbete med Skanska Direkt

I veckorna blev det klart att vi kommer att samarbeta med Skanska Direkt. Tillsammans kommer vi att utföra en kontorsanpassning om 1440 kvm på Stockholmshems Huvudkontor under Q1 och Q2.